Roan Beheer Heerewaarden B.V.

 Roan Beheer Heerewaarden B.V.

In 1994 is het bedrijf onder de naam De Groot Camerasystemen B.V. gestart. Met name de eerste jaren bestond het werk hoofdzakelijk uit grondwerkzaamheden, zoals het aanleggen riolering en bestratingen, het graven van sleuven en het leggen van kabels. Inmiddels is De Groot Camerasystemen B.V. gespecialiseerd in het ontwerpen, installeren en beheren van vaste camerasystemen op basis van bedraadden infrastructuren zoals glasvezel, coax en UTP, en het opzetten en onderhouden van beveiligde draadloze infrastructuur.

 Het bedrijf is inmiddels een belangrijke speler en bedreven om vast-, draadloos-, mobiel-, en flexibel cameratoezicht binnen gemeenten te realiseren met een gedegen camera-, radio/wifiplan. Dit behelst niet alleen de mogelijkheid om semipermanent cameratoezicht te realiseren ter voorkoming van verstoring van de openbare orde, maar dat tevens de mogelijkheid biedt om snel te expanderen met mobiel-, en flexibel cameratoezicht tijdens terugkerende evenementen.

 Uitgaande van de rol van De Groot Camerasystemen B.V. waarbij o.a. kwaliteit, betrouwbaarheid en partnerschap kernwaarden zijn is ook het thema milieu een belangrijk aspect.  Het behoud van ons welzijn is direct afhankelijk van het milieubeleid van bedrijven en organisaties in de samenleving.

 De CO2 footprint van een organisatie en het beleid om deze terug te dringen binnen haar directe en indirecte invloedsfeer vormt een belangrijk speerpunt als het om milieubeleid gaat. Daarbij is het voor een organisatie zoals De Groot Camerasystemen B.V. een goede benadering om haar maatschappelijke betrokkenheid inzichtelijk te maken.

 Op de website benadrukt De Groot Camerasystemen B.V. ook het gegeven dat zij op maatschappelijk vlak een belangrijke rol speelt. Transparantie op het gebied van haar duurzaamheidsbeleid is hierbij een mooi vertrekpunt waarbij dit voorstel zich zal richten op het CO2 beleid.

In verband met een duidelijke afbakening van de organisatiegrenzen is gekozen om de certificering voor de CO2 prestatieladder op holding niveau te laten plaatsvinden. Alle GHG- emissies gegenereerd door activiteiten van De Groot Camerasystemen B.V. wordt bij Roan Beheer Heerewaarden B.V. ondergebracht.

  

  

http://www.degrootcamerasystemen.nl

  


SKAO (CO2 prestatieladder)